Hírek

Megjelent Bognár Szilvia új szólólemeze

www.kobzart.hu Megosztom a Facebookon

Ének őrzi az időt – egy asszony életútja a születéstől a halálig. Én eldúdolom, zenésztársaim Kovács Zoltán megfogalmazásában elmuzsikálják. „Ének őrzi az időt”, mi őrizzük az éneket…

„Embernek ének őrzi az időt,
Az tartja számon minden eleinket!
Hallgass meg egy semmicske éneket,
S szíve járását hallod az időnek.”

(Ratkó József: Segítsd a királyt!)

Talán nem is lehetne megkapóbb érzékenységgel írni letűnt évszázadok ránk maradt kincseiről, amelyeket – többek között – a néphagyomány őrzött meg számunkra. Így azokról a népdalokról, balladákról, amelyek – megénekelve az időszerű és egyben mindenkori emberi érzelmeket, sorsokat, eseményeket – emberöltőkön át hagyományozódtak. Nem csupán a dallamok szépsége, a szövegek csiszoltsága és örökérvényűsége megragadó, de a bennük rejtve fennmaradt szokásrend, hit- és hagyományvilág is. Ezek a „semmicske énekek” az egykori és foszlányaiban még élő tradicionális kultúra lenyomatai. Számtalan titkot, üzenetet őriznek, melyek megfejtése, megismerése örömet jelent a mai kor embere számára is. Ez a meggyőződés indított lemezem elkészítésére.
Dalokból, imádságokból, gyermekjátékok részleteiből és szövegükben aktualizált balladákból kerekítettem a történet fonalát: egy asszonyi életutat. A születés – házasság – halál, mint az emberélet fordulói közé ékelődik a gyermekkor és a párválasztás időszaka, majd a társas-családos élet évtizedei, ahol az apa és a gyermekek sorsa kerül előtérbe
Én eldúdolom, zenésztársaim Kovács Zoltán megfogalmazásában elmuzsikálják. „Ének őrzi az időt”, mi őrizzük az éneket…

Bognár Szilvia


Zeneszerző: Kovács Zoltán (nagybőgő, hegedű)

Közreműködnek:
Az anya szerepében: Sebestyén Márta
Bolya Mátyás (koboz)
Juhász Gábor (gitár)
Gyulai Csaba (ütőhangszerek, gadulka)
Pál István Szalonna (hegedű)
Bede Péter (furulya, szaxofon)
Thurnay Balázs (bolgár kaval, marimba)
Benke Félix (moldvai dob)
Majorosi Mariann (ének)

Grafika: Nagy András

Csatolt link

AionHill