Koncertsoroló

A Másik (kiállítás)

Időpont: 2008.09.26. 18:00

Megosztom a Facebookon

Évezredes hiedelmek, végzetes téveszmék, kulturális sokszínűség

A kiállítás megnyitóján közreműködik Szokolay Dongó Balázs.

Kik ők? Barbárok, primitívek, irigylésre méltók vagy hozzánk hasonlók?

A kiállítás a Genfi Néprajzi Múzeum alapötletét követve Claude Lévi-Strauss híres 1952-es írása, a Faj és történelem címen megjelent UNESCO kiadványra épül. Lévi-Strauss célja a faji, etnikai előítéletek lebontása és a rasszizmus ideológiájának megcáfolása volt. Az eltelt idő ellenére gondolatai még mindig érvényesek, különös aktualitással válaszolnak a mai modern társadalmak kulcsfontosságú kérdéseire.

A kiállítás utazásra kalauzol a kultúrák sokféleségének birodalmában, miközben azt is bemutatja, milyen sokféle csapda, akadály áll a Másikkal való találkozás útjában. Bár egyetemes jelenségeket világít meg, mégis sajátosan európai szempontból beszéli el ennek a találkozásnak a történetét, melynek mérföldköveit az első utazók fantasztikus beszámolói, Amerika „felfedezése” és leigázása, a gyarmatosítás, az antropológia tudományának megszületése, a rasszizmus uralkodó ideológiává válása - majd bukása, az Idegen vissza-visszatérő egzotizálása jelzik. Ennek a történetnek az utolsó fejezetét ma írjuk, és ez az együttélésről szól.

A kiállítás gazdagon és mozgalmasan színre vitt anyagával arra szólítja fel a látogatót, hogy szembesüljön az emberi kapcsolatok komplexitásával. Genfi és budapesti, valamint más európai múzeumok gyűjteményeiből származó bőséges és színes etnográfiai gyűjteményt, korabeli dokumentumokat, kortárs művészeti alkotásokat mutat be.

A termeken végighaladva megismerkedünk azokkal az elképzelésekkel, amelyeket a nyugati kultúra alkotott a másnak (sokszor barbárnak, primitívnek, vagy csak egyszerűen alsóbbrendűnek) ítélt népekről, ugyanakkor szembesít azzal a nem túl hízelgő képpel is, amelyet a mások tekintete mutat nekünk. Ez az utazás segít megérteni, hogy ha megtanuljuk kívülről, némi távolságtartással szemlélni magunkat, könnyebben el tudjuk fogadni a másikat, és megfordítva, szükségünk van a másikra ahhoz, hogy elfogulatlanabb képet tudjunk alkotni saját magunkról.

A kiállítás rendezői:
Földessy Edina
Szántó Diana
Philippe Mathez
Jacques Hainard

A Másik a Musée d'ethnographie de Geneve (MEG), a Néprajzi Múzeum és az Artemisszió Alapítvány közös kiállítása a MEG alapötlete nyomán.

2008 a kultúrák közötti párbeszéd európai éve.

Helyszín: Néprajzi Múzeum

  • 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12.
  • Telefon: +36-1/473-2400
  • Fax: +36-1/473-2401
  • web: www.neprajz.hu
AionHill