Koncertsoroló

Nyitva látám mennyeknek kapuját…

Időpont: 2010.07.31. 18:00

Megosztom a Facebookon

Istenes és világi énekek, népzenei párhuzamokkal a világból.

SEBESTYÉN MÁRTA – ének, furulya, csörgődob
SZOKOLAY DONGÓ BALÁZS – duda, furulyák, szaxofon
BOLYA MÁTYÁS – koboz, citerák

A Kárpát-medence kulturális hagyományai Európa ezredéves kultúrtörténetéhez
vezetik vissza a figyelmes kutatót. Ide minden fontos nyugati hatás megérkezett a századok folyamán, melyet a hazai szokásokkal elkeverve szinte a XX. századig fenntartott a népi emlékezet. Európa keleti régiójában a magyarok s a velük együtt élő más népek olyan régi (az Ókorba visszanyúló) európai hagyományokat őriztek meg, amelyeket a kontinens nyugati felében talán már feledésbe is merültek. Európa a mai világ bölcsője. Hagyományai e modern világ gyökereit jelentik. Nagyon fontos dolog, hogy mi európaiak felismerjük és bátran, anyanyelvi szinten használjuk – egyébként ezer szálon érintkező – kulturális öröségünket.

A szájhagyomány szembesítése az írott hagyatékkal élvezetes és tanulságos kalandozásokat eredményez. A megőrzött régies előadásmód életre kelti a halott írásjeleket, a kötéstáblákból kibomló többszólamú töredékeket, primitív kottákal közreadott históriás énekeket. Műsorunk az európai múlt azon töredékeit sorakoztatja egymás mellé, amelyeket egykor a magyar hagyomány őrzött meg és fejleszetett tovább.

Helyszín: Művészetek Háza (SK)